Westenergy och Energy Vaasa

Nordens största koncentration av energiteknologi finns i Vasaregionen. De 140 företagen i energiklustret Energy Vaasa exporterar produkter och lösningar över hela världen, och står för 12% av Finlands teknologiexport och en tredjedel av Finlands energiteknologiexport. I Vasaregionen producerar man även energi från avfall. I Westenergys moderna avfallsförbränningsverk utnyttjas avfall som inte går att återvinna effektivt som energi, tryggt och utsläppsfritt. Här produceras över en tredjedel av fjärrvärmen som brukas i Vasaregionen. Besök på Westenergy med en guidad rundvandring på anläggningen. Under vilken man bland annat får ta sig en titt på både avfallsbunkern, genom kontrollrummets fönster, och på det brinnande avfallet på rostern! Lunch på Hotel Vallonia efter besöket på Westenergy och sen avslutas turen med en kort rundtur i centrum och vid campus området på Brändö.

 

Läs mer

 

Bokningar:booking@visitvaasa.fi