TIETOSUOJASELOSTE
Laadittu: 23.5.2022
Tämä on Vaasa-Mustasaari oppaat ry:n ja henkilötietolain (10 ja 24 §) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, jossa kerromme Vaasa-Mustasaari oppaat ry:n asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä.
Tämä tietosuojaseloste kuvaa mitä tietoja keräämme asiakkaistamme, mihin tarkoitukseen käytämme tietoja ja kuinka suojaamme kerättyjä tietoja. Huomioithan että varaamalla opastettuja reittejä, ottamalla yhteyttä tai tilaamalla mahdollisen uutiskirjeemme annatte suostumuksen tietojen tallennukseen.
Pidätämme oikeudet tietosuojaselosteen muutoksiin ja päivittämiseen.
1.   Rekisterinpitäjä
Vaasa-Mustasaari oppaat ry
c/o Åsa Lillhannus
Kalvholmsvägen 337
65630 Karperö
Y-tunnus 0183713-6

2.   Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Vaasa-Mustasaari oppaat ry
Eva Reinikainen

Y-tunnus 0183713-63.   Rekisterin nimi
Vaasa-Mustasaari oppaat ry:n asiakasrekisteri
4.   Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, tilausten käsittelyyn, laskutukseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseen verkkosivustolla, analytiikan tekemiseen ja väärinkäytösten estämiseen. Tietoja käytetään myös Vaasa-Mustasaari oppaat ry:n toiminnasta tiedottamiseen, mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
5.   Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan tai yrityksen/organisaation nimi, yrityksen y-tunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista, maksu- ja laskutustiedot ja muut varaukseen sen toimitukseen liittyvät tiedot. Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi tarvitaan luottosopimusta tehtäessä.
Tilatessasi uutiskirjeen tai lähettäessäsi yhteydenottolomakkeen kautta viestiä, keräämme rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kieli.
Lisäksi keräämme verkkosivupalvelun käytöstä havainnoituja ja analytiikan avulla johdettuja tietoja kuten selaustiedot ja päätelaiteen tunnistetiedot (kts. tarkemmin alla kohta “Evästeiden käyttö”).
6.   Säännönmukaiset tietolähteet
Tietojen lähde on pääasiallisesti käyttäjä itse. Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkosivustolta varauksen tai yhteydenottopyynnön yhteydessä, sähköpostitse tai puhelimitse, tai kun ostosopimus tehdään muuta kautta. Pyrimme kertomaan mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen tekemistä varten ja mitkä voit antaa vapaaehtoisesti.
7.   Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen. Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, kuten maksujärjestelmää hoitavalle taholle, luotonmyöntäjälle osamaksua varten, kuljetusta hoitavalle taholle toimituksen takaamiseksi tai analytiikan tekemistä varten analytiikka- ja tilastointikumppanille. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lain edellyttämällä tavalla.
8.   Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9.   Tietojen säilytys
Vaasa-Mustasaari oppaat ry säilyttää asiakastietoja toistaiseksi asiakassuhteen säilymisen ajan. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa rekisteristä. Toimitetun tilauksen osalta tilaus-, maksu- ja laskutustietojen säilytysvelvoite määräytyy kuitenkin kirjanpitolain (1997/1336 § 10) mukaisesti.
10.  Evästeiden käyttö
Käytämme evästeitä (“cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeiden avulla kerätään tietoa kävijäliikenteestä ja parannetaan palvelun käyttökokemusta käyttäjän tietokoneella. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen.
Keräämme evästeiden avulla kävijätietoja analytiikka- ja personointitarkoituksiin kolmansien osapuolten kanssa. Käytetty tieto on anonymisoitua. Hyödymme sivustoomme liittyvässä analytiikassa Google Analyticsia. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.
11.  Rekisterin suojauksen perusteet ja turvatoimet
Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakastiedot kerätään suojattuun sähköiseen tietokantaan, jonne kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnuksen asiakasrekisteriin voi myöntää vain sen pääkäyttäjä, joka määrittää myös rekisterin käyttöoikeustason käyttäjille.
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käsittelee vain tietyt henkilöt Vaasa-Mustasaari oppaat ry:ssä, joiden toimenkuvaan se kuuluu ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Asiakastietoja säilytetään sähköisesti ja turhat paperitulosteet tuhotaan asianmukaisesti.
12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakas voi pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Tietoja voi pyytää ottamalla meihin yhteyttä sähköpostilla. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa tai muokkausta. Asiakkaalla on lisäksi oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteutumiseksi tai tietoturvaan liittyvistä syistä.
13. Yhteydenotto
Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla: