Världsarvet uppifrån

Vi åker från Vasa mot skärgården och kör över Finlands längsta bro, Replotbron och gör ett besök vid Världsarvsporten. En del av skärgården här är Finlands enda naturarv på UNESCOs lista över världsarv. Färden fortsätter till Svedjehamn där vi bekantar oss med området och Bodbacka gamla hamn samt besöker utkikstornet Saltkaret, med magnifik utsikt över den unika moränskärgården som är ett bevis på istidens enorma kraft i Kvarken (promenad ca 3,5 kilometer). Lunch på Café Salteriet som är ett gammalt fisksalteri.

 

Läs mer

 

Bokningar: booking@visitvaasa.fi